Drodzy Absolwenci!!!

Uprzejmie informujemy, że zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty możecie odbierać w szkole w dniu 31 lipca 2020 r. w godz. 9.00– 12.00.

UWAGA:  Każdy uczeń wchodząc do szkoły ma obowiązek zdezynfekowania rąk. Przypominamy o posiadaniu maseczek  oraz własnego długopisu. Prosimy wchodzić do sekretariatu szkoły pojedynczo, zachowując odpowiednie odstępy.

 Prosimy o dostosowanie się do w/w terminu oraz wyznaczonych godzin, a także do postrzegania zasad bezpieczeństwa!

Dziękujemy!!!

 Pamiętajcie!

 Zaświadczenie musicie dostarczyć do szkoły ponadpodstawowej  do 4 sierpnia do godziny 15.00.

By admin